Услуги

Претоварване

Претоварва се следната стока:

Поемане и експедиране на стока се извършва по сухопътен и железопътен транспорт, чрез възможност за претоварване на стока от руски в европейски вагони.

Складиране

Разполагаме с общо 3.000 m2 затворен магазинно помещение, от това 1.854m2 представлява обществен митнически склад. Освен това, имаме и 51.383m2 открито помещение за складиране.

Транспорт

Осигуряваме безопасен и бърз транспорт на стоката до желаната дестинация Чрез возила в сухопътен и железопътен транспорт

Международнo спедиторско предприятие

Извършваме всички видове на митнически услуги със стока. Посредничим при държавни и инспекционни органи.