O nás

Transfer-R Kft. je prvý špecializovaný podnik, ktorý sa zaoberá medzinárodnou prepravou a prekladaním tovaru v Zahoni.

Transfer-R Kft predstavuje viazanú prekladku tovaru z ruských do európskych vagónov.

Našou základnou činnosťou je poskytovanie:

Základnú činnosť účinne rozvíjame od roku 1990 a sme pyšní na 23-ročnú činnosť.

Každú prácu vykonáme maximálne korektne a rýchlo, čím sme sa dopracovali na súčasnú úroveň poskytovania služieb.

Svojím zákazníkom ponúkame najkvalitnejšie vykonávanie zverených úloh.

Naším cieľom je dosahnúť čo najlepšie postavenie na trhu v zmysle kvality poskytovaných služieb z oblasti špedície a colných prác, sprostredkovania zahraničného obchodu a skladovania tovaru. Tento cieľ dosahujeme neustálym zlepšovaním vo všetkých oblastiach činnosti a stálymi inováciami, zdokonaľovaním, investovaním a stálym odborným zdokonaľovaním kádrov.

Poloha

Podnik je optimálne umiestnený, preto že sa nachádza na maďarsko-slovensko-ukrajinskej hranici, čo mu zebazpečuje dobrú strategickú a logistickú polohu.

Sídlo podniku je v Zahoni, nachádza sa iba 5 km od hraničného priechodu Chop v Ukrajine.

Máme železničné a cestné termínaly na prekladanie tovaru.

Lokácia umožňuje prekladanie tovaru z ruských a európskych vozňov.

Transfer-r

Plány

Práve prebieha výstavba moderného terminálu na pretankovanie skvapalneného ropného planu kapacity 12.000 t na mesačnej úrovni, so skladovacím priestorom 2.000 m3, čo prispie budúcemu rozvoju podnikov a regiónu.

Terminál na pretankovanie LPG, ktorý je vo výstavbe, bude vybavený zariadeným vysokej technológie špičkových svetových výrobcov. Na terminály sa okrem pretankovania LPG môže taktiež pretankovať aj čistý propán bután a iné ropné frakcie.