Služby

Prekladnie tovaru

Prekladáme nasledovné druhy tovaru:

Príjem a expedícia tovaru sa koná prostredníctvom cestnej a železničnej premávky, za možnosti prekladania tovaru z ruských do európskych vozňou.

Skladovanie

V dispozícii máme 3.000 m2 kritého skladovacieho priestoru z toho 1.854 m2 j sú verejné colné sklady. Okrem toho máme aj 51.383 m2 nekrytého skladovacieho priestoru.

Preprava

Zabezpečujeme bezpečnú a rýchlu prepravu tovaru na žiadanú destináciu vozidlami v cestnej a železničnej preprave.

Medzinárodná špedícia

Vykonávame všetky typy colných služieb za tovar. Sprostredkujeme v štátnych a inspekčných orgánoch.