O nama

Transfer-R Kft. je prvo specijalizovano preduzeće koje se bavi međunarodnim transportom i pretovarom robe u Zahonju.

Transfer-R Kft predstavlja vezu pretovara robe iz ruskih u evropske vagone.

Osnovna delatnost nam je pružanje:

Svoju osnovnu delatnost razvijamo na efikasan način od 1990.godine i ponosni smo na  već 23 godina dugog postojanja.

Svaki posao izvršavamo maksimalno korektno i brzo, što nas je i dovelo do današnjeg nivoa pružanja usluga.

Svojim komitentima nudimo najkvalitetnije obavljanje poverenih poslova.

Cilj nam je da postignemo što bolju poziciju na tržistu u pogledu kvaliteta pružanja usluga iz oblasti špeditersko-carinskih poslova, spoljno-trgovinskog posredovanja  i usluga pretovara i skladištenja robe. Ovaj cilj ostvaruje se stalnim poboljšanjima u svim oblastima poslovanja i stalnim inovacijama, unapređenjima,  ulaganjima i stalnim stručnim usavršavanjem kadrova.

Lokacija

Kompanija ima optimalnu lokaciju jer se nalazi na mađarsko-slovačko-ukrajinskoj tromeđi, koja obezbeđuje dobru stratešku i logističku poziciju.

Sedište kompanije u Zahonju nalazi se na svega 5 km od graničnog prelaza Čop u Ukrajini.

Raspolažemo železničkim i kamionskim terminalom za pretovar robe.

Lokacija omogućava pretovar robe iz ruskih u evropske vagone.

Planovi

U toku je izgradnja modernog terminala za pretovar tečnog naftnog gasa kapaciteta 12.000t na mesečnom nivou, sa skladišnim prostorom od 2.000 m3, što će doprineti daljem razvoju preduzeća i regiona.

Terminal za pretakanje TNG-a koji je još u izgradnji, će biti opremljen opremom visoke tehnologije, vodećih svetkih proizvođača. Terminal pored pretakanja TNG-a omogućava i pretakanje čistog propana, butana i ostalih frakcija nafte.