Usluge

Pretovar

Pretovaramo sledeću vrstu roba:

Prijem i slanje robe se vrši drumskim i železničkim saobraćajem, uz mogućnost pretovara robe iz ruskih u evropske vagone.

Skladištenje

Raspolažemo sa ukupno 3.000 m2 zatvorenog magacinskog prostora, od toga 1.854 m2 predstavlja javno carinsko skladište. Pored toga posedujemo i 51.383 m2 otvorenog skladišnog prostora.

Prevoz

Obezbeđujemo siguran i brz prevoz robe na željenu destinaciju vozilima u drumskom i železničkom saobraćaju.

Međunarodna špedicija

Obavljamo sve vrste carinskih usluga sa robom. Posredujemo kod državnih i inspekcijskih organa.